The Oaked Whites

The Oaked Whites:

1x Private Selection White (2013) (750ml)
1x Obeidi (2016) (750ml)
1x Chardonnay "Perle du Chateau" (2017) (750ml)